LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM

Cần có công nghệ để “đánh thức” đất hiếm
13:58 04/07/2019
Đất hiếm là một loại khoáng sản đặc biệt không nhiều nước trên thế giới có khoáng sản này. Ở Việt Nam nguồn tài nguyên đất hiếm được đánh giá có trữ lượng trên 20 triệu tấn, phân bố chủ yếu ở miền Tây...