VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số ký hiệu Trích yếu Ngày BH
866/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 18/07/2023
1643/QĐ-TTg VB mới Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035 29/12/2022
1438/QĐ-BCT Phê duyệt danh mục đầu bài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện trong Kế hoạch năm 2020 (đợt 1) 27/05/2019
1438/QĐ-BCT Phê duyệt danh mục đầu bài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện trong Kế hoạch năm 2020 (đợt 1) 27/05/2019
940/ QĐ-BCT Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Vương Quốc Thái Lan và Ma-lay-xi-a 16/04/2019
800/QĐ-BCT Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 03/04/2019
765/QĐ-BCT Công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 29/03/2019
280/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 13/03/2019
360/QĐ-BCT Về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân 21/02/2019
305/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 15/02/2019