THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô Cục Công nghiệp Công nghiệp nặng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô Cục Công nghiệp Công nghiệp nặng
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô Cục Công nghiệp Công nghiệp nặng
Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động ngành in Công nghiệp chế biến, chế tạo