LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Doanh nghiệp ngành may thu không đủ bù chi
15:03 26/07/2021
Doanh nghiệp ngành may đang gánh trên lưng quá nhiều chi phí, thậm chí chấp nhận lỗ để sản xuất nhằm duy trì đơn hàng và việc làm cho người lao động, tuy nhiên nếu nguy cơ đứt chuỗi cung ứng do ách...