LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Tổng quan về ngành công nghiệp thực phẩm tại UAE
13:34 04/07/2019
Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) là một trong những nền kinh tế lớn nhất tại khu vực GCC. UAE có nền kinh tế mở với thu nhập bình quân đầu người cao. Sức mua của người dân tương đối lớn,...
Kết nối hàng Việt đến với người tiêu dùng
15:38 03/07/2019
Tính từ giai đoạn năm 2010-2019, Bộ Công Thương đã phê duyệt 946 đề án xúc tiến thương mại nội địa với tổng kinh phí 237,53 tỷ đồng. Các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước tập trung...
Chủ động tiếp cận thị trường Trung Quốc
11:21 03/07/2019
Có khá nhiều sản phẩm nông sản nước ta đáp ứng được yêu cầu của thị trường Trung Quốc. Bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp, có sự tiếp sức của nhiều cơ quan quản lý nhà nước. Đối với Bộ Công Thương,...