LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Chính sách phát triển xe điện tại Trung Quốc
21:25 25/06/2021
Chính phủ Trung Quốc kỳ vọng ngành công nghiệp sản xuất xe điện trong nước sẽ hiện thực hóa sự đổi mới những tiến bộ về công nghệ để thúc đẩy nhu cầu trong nước. Do đó, nhiều chính sách ưu đãi đã được...