LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Tổng quan về ngành công nghiệp thực phẩm tại UAE
13:34 04/07/2019
Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) là một trong những nền kinh tế lớn nhất tại khu vực GCC. UAE có nền kinh tế mở với thu nhập bình quân đầu người cao. Sức mua của người dân tương đối lớn,...