Mời tham gia khóa đào tạo Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực ô tô, điện tử do Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ VIệt Nam - Hàn Quốc (VITASK) tổ chức

Góp phần phát triển bền vững ngành Công nghiệp, nâng cao năng lực của Doanh nghiệp Việt Nam bằng cách tăng cường chuyển giao bí quyết công nghệ và cải tiến năng lực Doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ nâng cao năng lực kỹ thuật và công nghệ sản xuất vật liệu, linh kiện; đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật; hỗ trợ phân tích thử nghiệm. Trung tâm Tư vấn và Giải pháp công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc ( VITASK ) tổ chức Khóa đào tạo Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực ô tô, điện tử

Kính gửi : Quý cơ quan/ Quý doanh nghiệp.

Góp phần phát triển bền vững ngành Công nghiệp, nâng cao năng lực của Doanh nghiệp Việt Nam bằng cách tăng cường chuyển giao bí quyết công nghệ và cải tiến năng lực Doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ nâng cao năng lực kỹ thuật và công nghệ sản xuất vật liệu, linh kiện; đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật; hỗ trợ phân tích thử nghiệm. Trung tâm Tư vấn và Giải pháp công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc ( VITASK ) tổ chức Khóa đào tạo Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực ô tô, điện tử như sau:

1. Khái quát đào tạo

A. Mục đích đào tạo

- Nâng cao năng lực tư vấn và năng lực cá nhân thông qua đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực cao cấp cho lĩnh vực sản xuất ô tô, điện tử cho các Doanh nghiệp của Việt Nam.

- Cung cấp kinh nghiệm thực tế thông qua việc tham gia các chương trình tư vấn tại các Doanh nghiệp liên quan sau khi đào tạo.

B. Thời gian đào tạo : 3 tuần

C. Thời gian, chương trình đào tạo

Screenshot 2023-04-19 161628.png

 

- ​Địa điểm đào tạo : Phòng đào tạo của Trung tâm Vitask - tầng 2, tòa nhà Bộ công thương, 655 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Tổng số học viên đào tạo tối đa là 30 người

Trung tâm đề nghị Quý Cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi Đơn đăng ký (theo mẫu tại phụ lục) vào email : itl@vitask.net hoặc điền thông tin đăng ký tại Link : https://forms.gle/X8wWfnCEqx51wr5v8 trước ngày 07 tháng 05 năm 2023. Sau khi tập hợp danh sách học viên, Trung tâm Vitask sẽ tiến hành lựa chọn ứng viên dựa vào năng lực, kinh nghiệm của học viên để sắp tuyển chọn và sẽ có thông báo cụ thể tới học viên.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng xem thêm chi tiết tại file đính kèm:

(23) THƯ MỜI ĐÀO TẠO ( TIẾNG VIỆT ).pdf 

ĐƠN ĐĂNG KÝ.docx