Việt Nam - Hàn Quốc ký kết Biên bản ghi nhớ về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý hệ thống điện

Chiều ngày 10/6/2019, tại trụ sở Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Hòa đã ký kết Biên bản ghi nhớ về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý hệ thống điện với Đại diện Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc - ông Kim Dong Soo, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội.

Cùng tham gia Lễ ký còn có đại diện của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương).

Ngày 07 tháng 9 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3263/QĐ-BCT về Lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương đến năm 2025. Triển khai thực hiện Quyết định này, nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương thông qua các hoạt động kết nối, trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với tổ chức, chuyên gia quốc tế trong công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Công Thương và Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc (KEA) đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về “Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý hệ thống điện”.

Biên bản ghi nhớ này sẽ là văn bản khung cho các hoạt động hợp tác giữa hai bên nhằm tăng cường trao đổi thông tin và tổ chức đào tạo về các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với quản lý hệ thống hệ thống điện, hỗ trợ hoạt động tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện lực của hai nước. Nội dung hợp tác bao gồm một số hoạt động chính:

Một là, trao đổi thông tin về các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với quản lý hệ thống điện của hai bên, ví dụ như về các nội dung: (i) Hệ thống quản lý các tiêu chuẩn và quy chuẩn mỗi quốc gia; (ii) Các hoạt động đề xuất, góp ý đối với các tiêu chuẩn quốc tế; (iii) Các hoạt động nghiên cứu, rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý ngành điện phù hợp với sự xuất hiện của công nghệ mới trong lĩnh vực điện và xây dựng; (iv) Các hội nghị, hội thảo có liên quan được tổ chức bởi hai bên.

Hai là, hợp tác tổ chức đào tạo về các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống quản lý ngành điện.

Ba là, hỗ trợ hoạt động tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý ngành điện của hai nước.

Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Hòa

Phát biểu tại Lễ ký, ông Trần Việt Hòa - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương Việt Nam) bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được hợp tác với Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên. Ông Trần Việt Hòa cho biết, sau khi Biên bản ghi nhớ được ký, Vụ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của lĩnh vực an toàn điện; phối hợp với Vụ Thị trường châu Á - châu Phi là cầu nối triển khai các nội dung hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp hai nước của Biên bản ghi nhớ này..

Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ khẳng định, sau Lễ ký, phía Bộ Công Thương sẽ triển khai các nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, đồng thời cử đầu mối phụ trách và chủ động liên hệ với Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất để có thể hiện thực hóa Biên bản ghi nhớ một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc Kim Dong Soo

Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc Kim Dong Soo cũng hy vọng sẽ triển khai sớm các nội dung trong Biên bản, từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Đại diện phía Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ một cách tốt nhất những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý hệ thống điện tại Việt Nam.

Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc (Korea Electric Association, gọi tắt là KEA, http://www.kea.kr/en/about/about01.html) là tổ chức đại diện cho ngành công nghiệp điện lực của Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1965 và cho đến nay là một trong những tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin giữa các nhà sản xuất trong lĩnh vực điện lực của Hàn Quốc và nước ngoài. Một trong những thế mạnh của ngành năng lượng Hàn Quốc là phát triển năng lượng tái tạo và triển khai hệ thống điện lưới thông minh (Smart Grid), giúp quản lý sử dụng và tiết kiệm điện hiệu quả. Theo đó, KEA là tổ chức có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật như ban hành các quy chuẩn kỹ thuật theo Luật Kinh doanh điện lực, các quy tắc kỹ thuật theo Luật Năng lượng điện của Hàn Quốc. Hiện nay, KEA cũng đang có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn kỹ thuật điện như: IEEE, EEI, DKE, VDE, IEIEJ....