Đề nghị SIA phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn Việt Nam sẽ tham gia tích cực hơn vào “làm cho chiếc bánh bán dẫn ngày càng lớn.”