CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN

Kết nối hàng Việt đến với người tiêu dùng
15:38 03/07/2019
Tính từ giai đoạn năm 2010-2019, Bộ Công Thương đã phê duyệt 946 đề án xúc tiến thương mại nội địa với tổng kinh phí 237,53 tỷ đồng. Các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước tập trung...