Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp chi nhánh Miền Nam (IDCS) thông báo tuyển viên chức 2022

Căn cứ Kế hoạch số 1551/QĐ-CN ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Cục trưởng Cục Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức năm 2022; Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-CN ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Cục Công nghiệp về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam (IDCS) năm 2022; Hội đồng tuyển dụng Trung tâm IDCS năm 2022 thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Trình độ đào tạo:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng kèm theo).

2. Không tiếp nhận đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu: 12 viên chức.

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam (bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng kèm theo).

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm, ngoài bì hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam năm 2022” và thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú), đơn vị, vị trí dự tuyển, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển. Thành phần hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

2. Bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, nếu là văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải có văn bản công nhận văn bằng do Trung tâm Công nhận văn bằng thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo cấp;

3. Bản sao Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

4. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Phỏng vấn

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể như sau:

+ Kiến thức về viên chức quản lý nhà nước;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp, Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam;

+ Các kiến thức chuyên ngành về công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút

-  Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 21 tháng 12 năm 2022 đến ngày 21   tháng 01 năm 2023 ( nếu gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện).

2. Địa điểm nhận hồ sơ, số điện thoại liên hệ:

Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: (024).39338014.

3. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Quý I/2023 tại Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam, tầng 6, số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

4. Phí tuyển dụng: 500.000 đ/thí sinh (theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Lưu ý:

Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định tại mục III của Thông báo,không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.

Chi tiết xem thêm tại đây