LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Chủ động tiếp cận thị trường Trung Quốc
11:21 03/07/2019
Có khá nhiều sản phẩm nông sản nước ta đáp ứng được yêu cầu của thị trường Trung Quốc. Bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp, có sự tiếp sức của nhiều cơ quan quản lý nhà nước. Đối với Bộ Công Thương,...