Quảng Trị: Hoạt động khuyến công nâng cao vai trò phát triển công nghiệp nông thôn

Hoạt động khuyến công ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong việc khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp

Theo đó, trong buổi làm việc của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vào chiều 28/8, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến đã đánh giá, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong việc động viên, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT). Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Cụ thể, trong nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND (Nghị quyết số 39) ngày 23/7/2020 Ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 của HĐND tỉnh nêu rõ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của HĐND tỉnh đã đáp ứng nhu cầu sản xuất tập trung tại cụm công nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư trên địa bàn. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Quảng Trị: Hoạt động khuyến công nâng cao vai trò phát triển công nghiệp nông thôn

Hoạt động khuyến công nâng cao vai trò phát triển công nghiệp nông thôn tại Quảng Trị

Trong đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ, xây dựng 4 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; 79 cơ sở CNNT ứng dụng máy móc, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường, di dời cơ sở vào CCN. Với tổng kinh phí thực hiện các nội dung trên gần 6 tỉ đồng.

Các hoạt động hỗ trợ như: đào tạo lao động, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, thị trường, tiêu thụ sản phẩm... được UBND tỉnh quan tâm và hỗ trợ hàng tỉ đồng để thực hiện.

Được biết, toàn tỉnh Quảng Trị đã hình thành 17 CCN với tổng diện tích 527,5 ha, trong đó có 16 CCN đã đi vào hoạt động và đang thu hút đầu tư, đạt tỉ lệ lấp đầy bình quân 63,9%. Tính đến tháng 3/2023, tổng kinh phí đã thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN khoảng 248,4 tỉ đồng, thu hút được 153 dự án đầu tư vào 16 CCN trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Trị đã phân tích, làm rõ những vấn đề đoàn giám sát quan tâm. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất HĐND tỉnh điều chỉnh các nội dung, mức hỗ trợ khởi sự, thành lập, nâng cao năng lực cơ sở CNNT.

Kịp thời điều chỉnh, bổ sung Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng ưu tiên cho các nội dung khuyến công phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh. Cần rà soát, đánh giá để lập quy hoạch vị trí và diện tích CCN phù hợp nhằm phát huy lợi thế của từng địa phương, tập trung kinh phí hỗ trợ để việc thực hiện đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh cùng các địa phương, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt hơn các hoạt động hỗ trợ khuyến công, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các CCN, nâng cao hơn nữa tỉ lệ lấp đầy CCN; đưa thêm các cơ sở sản xuất bên ngoài vào CCN để hoạt động hiệu quả hơn.

Nguồn: Báo Công Thương