Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương báo cáo vụ Asanzo trước 30/7 | THDT