Đà Nẵng sẽ tổ chức hội chợ chuyên về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo

Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Đà Nẵng nhằm kết nối giao thương, thúc đẩy liên kết, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Ngày 1/8, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ tổ chức “Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo thành phố năm 2023”.

Đây là hội chợ chuyên về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo lần đầu tiên được TP. Đà Nẵng tổ chức nhằm kết nối giao thương, thúc đẩy liên kết, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp chế biến chế tạo sản phẩm hoàn chỉnh.

Đà Nẵng sẽ tổ chức hội chợ chuyên về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo
Lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức hội chợ chuyên về công nghiệp hỗ trợ và chế chế biến tạo

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 12– 14/9/2023 với quy mô dự kiến hơn 160 gian hàng của doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo thuộc các lĩnh vực: cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp ô tô, điện tử, công nghiệp công nghệ cao, dệt may, da giày và các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ khác mở rộng theo chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ Hội chợ, TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo kết nối công nghiệp hỗ trợ với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hoàn chỉnh (doanh nghiệp cấp 1), doanh nghiệp sản phẩm sản phẩm hỗ trợ (doanh nghiệp cấp 2 – doanh nghiệp vệ tinh) thuộc các lĩnh vực cơ khí chế tạo, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, dệt may, da giày của TP. Đà Nẵng và các tỉnh thành trong cả nước.

Đà Nẵng sẽ tổ chức hội chợ chuyên về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo
Hội chợ sẽ góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng thành một trong 3 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của thành phố

Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, hiện thành phố có khoảng hơn 110 doanh nghiệp đang hoạt động hoặc có khả năng tham gia vào hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chiếm 6,3% tổng số doanh nghiệp công nghiệp của thành phố. Trong đó, 43 doanh nghiệp FDI, 67 doanh nghiệp trong nước, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực cơ khí chế tạo máy. Hiện phần lớn các doanh nghiệp trong lĩnh vực này tại Đà Nẵng có quy mô còn nhỏ. Năm 2022, tỷ trọng giá trị tăng thêm của các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong toàn ngành công nghiệp là khoảng 20,2%.

Trong định hướng phát triển kinh tế Đà Nẵng, công nghiệp hỗ trợ là một trong 3 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, ưu tiên phát triển của Đà Nẵng, nhằm góp phần tạo lợi thế cạnh tranh để đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án công nghiệp quy mô lớn vào thành phố. Thành phố cũng đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, số tiền mà doanh nghiệp có thể được thụ hưởng từ chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 lên tới 5 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Công Thương