(Thông báo) Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 – Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam


 

Kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam thuộc Cục Công nghiệp (kèm theo Quyết định số  70  /QĐ-CN ngày 06 tháng 5 năm 2021)

Xem chi tiết công bố kết quả điểm tại file đính kèm: Kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 IDCS.pdf 

Danh sách trúng tuyển viên chức năm 2020 Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam thuộc Cục Công nghiệp (kèm theo Quyết định số  70  /QĐ-CN ngày 06 tháng 5 năm 2021

Xem chi tiết công bố danh sách trúng tuyển tại file đính kèm: Danh sách trúng tuyển viên chức năm 2020 IDCS.pdf 

Quyết định số 70/QĐ-CN ngày 06 tháng 5 năm 2021 xem tại file đính kèm:  Quyết định số 70_QĐ-CN về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức 2020 IDCS_0001.pdf