(Thông báo) Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 – Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp


 

Kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp thuộc Cục Công nghiệp (kèm theo Quyết định số  71  /QĐ-CN ngày 07 tháng 5 năm 2021)

Xem chi tiết công bố kết quả điểm tại file đính kèm: Kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 IDC.pdf 

Danh sách trúng tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp thuộc Cục Công nghiệp (kèm theo Quyết định số71 /QĐ-CN ngày 07 tháng 5 năm 2021)

Xem chi tiết công bố danh sách trúng tuyển tại file đính kèm: Danh sách trúng tuyển viên chức năm 2020 IDC.pdf 

Quyết định số 71/QĐ-CN ngày 07 tháng 5 năm 2021 xem tại file đính kèm: Quyết định số 71_QĐ-CN về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức 2021 IDC_0001.pdf